Türkmenistanyň BAE-däki diplomatik missiýalarynda ýerleşýän saýlaw uçastoklary öz işini üstünlikli tamamlady

Ýerli wagt bilen sagat 18:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher maslahatlarynyň, geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň çäklerinde, Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Abu Dabi ş.) Ilçihanasynda ýerleşýän 1-nji saýlaw uçastogy we Türkmenistanyň Dubaýdaky Baş konsullygynda ýerleşýän 2-nji saýlaw uçastogy ýapyldy. Saýlawlar üstünlikli geçdi.